สินค้าเหลือน้อย

3,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16093' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9295,1510,2460,2456,6191,2457,9301,9368,9183,14123,9298,9232,9170,9178,2455,2458,9297,9180 Array ( [0] => 9295 [1] => 1510 [2] => 2460 [3] => 2456 [4] => 6191 [5] => 2457 [6] => 9301 [7] => 9368 [8] => 9183 [9] => 14123 [10] => 9298 [11] => 9232 [12] => 9170 [13] => 9178 [14] => 2455 [15] => 2458 [16] => 9297 [17] => 9180 )