สินค้าเหลือน้อย

6,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16089' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23620,23622,16088,12774,23638,16090,16091,16092 Array ( [0] => 23620 [1] => 23622 [2] => 16088 [3] => 12774 [4] => 23638 [5] => 16090 [6] => 16091 [7] => 16092 )