สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16088' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16092,16089,16090,16091,13038,12774 Array ( [0] => 16092 [1] => 16089 [2] => 16090 [3] => 16091 [4] => 13038 [5] => 12774 )