สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16088' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16090,23622,23620,12774,16089,23638,16092,16091 Array ( [0] => 16090 [1] => 23622 [2] => 23620 [3] => 12774 [4] => 16089 [5] => 23638 [6] => 16092 [7] => 16091 )