สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16085' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22789,14263,22354,19276,11381,14341,16660,22149,16649,6597,21317,15271,12384,15273,19899,16905,19893,15260 Array ( [0] => 22789 [1] => 14263 [2] => 22354 [3] => 19276 [4] => 11381 [5] => 14341 [6] => 16660 [7] => 22149 [8] => 16649 [9] => 6597 [10] => 21317 [11] => 15271 [12] => 12384 [13] => 15273 [14] => 19899 [15] => 16905 [16] => 19893 [17] => 15260 )