มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16060' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17669,14736,11288,13383,19409,19293,9155,16433,13404,8415,16437,20589,18138,13408,4087,22550,5210,22400 Array ( [0] => 17669 [1] => 14736 [2] => 11288 [3] => 13383 [4] => 19409 [5] => 19293 [6] => 9155 [7] => 16433 [8] => 13404 [9] => 8415 [10] => 16437 [11] => 20589 [12] => 18138 [13] => 13408 [14] => 4087 [15] => 22550 [16] => 5210 [17] => 22400 )