มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16059' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17851,16433,6567,11284,19534,14960,18927,21144,15566,16434,21538,8651,13386,7852,19084,4087,9153,7389 Array ( [0] => 17851 [1] => 16433 [2] => 6567 [3] => 11284 [4] => 19534 [5] => 14960 [6] => 18927 [7] => 21144 [8] => 15566 [9] => 16434 [10] => 21538 [11] => 8651 [12] => 13386 [13] => 7852 [14] => 19084 [15] => 4087 [16] => 9153 [17] => 7389 )