มีสินค้า

199 BAHT
add to cart

ชื่อสินค้า : แก้วน้ำสองชั้น 9 ศาสตรา
ขนาด :  16 oz.
บรรจุ : 1 ใบ
วิธีใช้ : ใช้บรรจุเครื่องดื่ม
คำแนะนำ : ไม่ควรนำไปใกล้เปลวไฟ

q select pid from dex_product where pid<>'15913' and ( pcharacter='540' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15937,15962,15907,15939,15922,15966,15941,15967,15916,15910,15912,15915 Array ( [0] => 15937 [1] => 15962 [2] => 15907 [3] => 15939 [4] => 15922 [5] => 15966 [6] => 15941 [7] => 15967 [8] => 15916 [9] => 15910 [10] => 15912 [11] => 15915 )