สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'15905' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3590,10069,1168,1155,4254,7791,4330,19359,5040,5055,6749,9834,4125,4120,4259,1020,4329,13673 Array ( [0] => 3590 [1] => 10069 [2] => 1168 [3] => 1155 [4] => 4254 [5] => 7791 [6] => 4330 [7] => 19359 [8] => 5040 [9] => 5055 [10] => 6749 [11] => 9834 [12] => 4125 [13] => 4120 [14] => 4259 [15] => 1020 [16] => 4329 [17] => 13673 )