สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15904' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1159,13004,15905,3955,12039,5887,6746,23467,5185,4157,776,9519,5060,6749,1018,4258,1168,4257 Array ( [0] => 1159 [1] => 13004 [2] => 15905 [3] => 3955 [4] => 12039 [5] => 5887 [6] => 6746 [7] => 23467 [8] => 5185 [9] => 4157 [10] => 776 [11] => 9519 [12] => 5060 [13] => 6749 [14] => 1018 [15] => 4258 [16] => 1168 [17] => 4257 )