สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15904' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5185,8965,6746,10068,4258,15585,1161,1166,15185,12039,4256,5040,4250,4987,9673,12998,9105,4116 Array ( [0] => 5185 [1] => 8965 [2] => 6746 [3] => 10068 [4] => 4258 [5] => 15585 [6] => 1161 [7] => 1166 [8] => 15185 [9] => 12039 [10] => 4256 [11] => 5040 [12] => 4250 [13] => 4987 [14] => 9673 [15] => 12998 [16] => 9105 [17] => 4116 )