สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
3200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15903' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17032,13009,3135,8148,19300,3131,5809,21636,18058,12232,13160,16301,14352,15825,8152,8470,10742,13707 Array ( [0] => 17032 [1] => 13009 [2] => 3135 [3] => 8148 [4] => 19300 [5] => 3131 [6] => 5809 [7] => 21636 [8] => 18058 [9] => 12232 [10] => 13160 [11] => 16301 [12] => 14352 [13] => 15825 [14] => 8152 [15] => 8470 [16] => 10742 [17] => 13707 )