สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
3200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15903' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16300,8142,10742,11226,5809,3586,16302,6941,8153,8140,19555,8149,14352,13006,9478,17684,3128,11254 Array ( [0] => 16300 [1] => 8142 [2] => 10742 [3] => 11226 [4] => 5809 [5] => 3586 [6] => 16302 [7] => 6941 [8] => 8153 [9] => 8140 [10] => 19555 [11] => 8149 [12] => 14352 [13] => 13006 [14] => 9478 [15] => 17684 [16] => 3128 [17] => 11254 )