สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
3200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15903' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8143,3586,9281,13639,3127,8149,16305,21194,10742,5521,20068,8141,21635,13160,20060,15825,17684,11225 Array ( [0] => 8143 [1] => 3586 [2] => 9281 [3] => 13639 [4] => 3127 [5] => 8149 [6] => 16305 [7] => 21194 [8] => 10742 [9] => 5521 [10] => 20068 [11] => 8141 [12] => 21635 [13] => 13160 [14] => 20060 [15] => 15825 [16] => 17684 [17] => 11225 )