สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15887' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18928,4086,21150,18352,13395,19427,15697,9153,4783,18355,19080,18650,8654,13400,21854,9984,20590,18926 Array ( [0] => 18928 [1] => 4086 [2] => 21150 [3] => 18352 [4] => 13395 [5] => 19427 [6] => 15697 [7] => 9153 [8] => 4783 [9] => 18355 [10] => 19080 [11] => 18650 [12] => 8654 [13] => 13400 [14] => 21854 [15] => 9984 [16] => 20590 [17] => 18926 )