สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15887' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5016,16148,19534,15839,19836,17670,11161,6568,10063,7369,18359,19414,4484,19410,14769,21146,16433,15566 Array ( [0] => 5016 [1] => 16148 [2] => 19534 [3] => 15839 [4] => 19836 [5] => 17670 [6] => 11161 [7] => 6568 [8] => 10063 [9] => 7369 [10] => 18359 [11] => 19414 [12] => 4484 [13] => 19410 [14] => 14769 [15] => 21146 [16] => 16433 [17] => 15566 )