สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15885' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16436,15840,19835,14720,17322,13404,11288,14171,19421,8649,3210,6568,9152,19415,5211,22214,20160,13042 Array ( [0] => 16436 [1] => 15840 [2] => 19835 [3] => 14720 [4] => 17322 [5] => 13404 [6] => 11288 [7] => 14171 [8] => 19421 [9] => 8649 [10] => 3210 [11] => 6568 [12] => 9152 [13] => 19415 [14] => 5211 [15] => 22214 [16] => 20160 [17] => 13042 )