สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15885' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4087,18073,19432,5208,13394,13391,21538,18356,10063,19838,14962,19430,12989,14733,19414,18360,19416,21142 Array ( [0] => 4087 [1] => 18073 [2] => 19432 [3] => 5208 [4] => 13394 [5] => 13391 [6] => 21538 [7] => 18356 [8] => 10063 [9] => 19838 [10] => 14962 [11] => 19430 [12] => 12989 [13] => 14733 [14] => 19414 [15] => 18360 [16] => 19416 [17] => 21142 )