มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15592,15845,16829,11180,12328,5498,9997,5216,23123,20081,6672,5396,20023,17117,8175,8203,8448,15612 Array ( [0] => 15592 [1] => 15845 [2] => 16829 [3] => 11180 [4] => 12328 [5] => 5498 [6] => 9997 [7] => 5216 [8] => 23123 [9] => 20081 [10] => 6672 [11] => 5396 [12] => 20023 [13] => 17117 [14] => 8175 [15] => 8203 [16] => 8448 [17] => 15612 )