มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10388,5740,15241,16817,7941,8184,17748,24551,24424,12300,21450,6683,7516,2601,17582,11366,5933,8202 Array ( [0] => 10388 [1] => 5740 [2] => 15241 [3] => 16817 [4] => 7941 [5] => 8184 [6] => 17748 [7] => 24551 [8] => 24424 [9] => 12300 [10] => 21450 [11] => 6683 [12] => 7516 [13] => 2601 [14] => 17582 [15] => 11366 [16] => 5933 [17] => 8202 )