สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15618' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7913,7915,4676,8630,1091,3932,19481,22548,3928,10728,6100,10004,7543,13644,6154,13636,1092,8421 Array ( [0] => 7913 [1] => 7915 [2] => 4676 [3] => 8630 [4] => 1091 [5] => 3932 [6] => 19481 [7] => 22548 [8] => 3928 [9] => 10728 [10] => 6100 [11] => 10004 [12] => 7543 [13] => 13644 [14] => 6154 [15] => 13636 [16] => 1092 [17] => 8421 )