สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15618' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13645,7916,10319,4245,3591,4677,3932,7913,10728,5050,5531,227,3929,11900,1091,22548,23488,8711 Array ( [0] => 13645 [1] => 7916 [2] => 10319 [3] => 4245 [4] => 3591 [5] => 4677 [6] => 3932 [7] => 7913 [8] => 10728 [9] => 5050 [10] => 5531 [11] => 227 [12] => 3929 [13] => 11900 [14] => 1091 [15] => 22548 [16] => 23488 [17] => 8711 )