สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15618' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8628,10728,3933,3935,3932,6100,3936,7543,11901,10319,19481,4676,13645,3950,9227,3927,5062,7918 Array ( [0] => 8628 [1] => 10728 [2] => 3933 [3] => 3935 [4] => 3932 [5] => 6100 [6] => 3936 [7] => 7543 [8] => 11901 [9] => 10319 [10] => 19481 [11] => 4676 [12] => 13645 [13] => 3950 [14] => 9227 [15] => 3927 [16] => 5062 [17] => 7918 )