สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15616' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11945,11291,11950,11295,11297,11294,11300,11948,11943,11293,9616,11292,2307,15611,11304,11946,11951,2310 Array ( [0] => 11945 [1] => 11291 [2] => 11950 [3] => 11295 [4] => 11297 [5] => 11294 [6] => 11300 [7] => 11948 [8] => 11943 [9] => 11293 [10] => 9616 [11] => 11292 [12] => 2307 [13] => 15611 [14] => 11304 [15] => 11946 [16] => 11951 [17] => 2310 )