สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15616' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21835,11949,11945,11301,11294,11302,15611,11944,2307,11948,2308,11291,11296,11162,11297,11300,11303,2310 Array ( [0] => 21835 [1] => 11949 [2] => 11945 [3] => 11301 [4] => 11294 [5] => 11302 [6] => 15611 [7] => 11944 [8] => 2307 [9] => 11948 [10] => 2308 [11] => 11291 [12] => 11296 [13] => 11162 [14] => 11297 [15] => 11300 [16] => 11303 [17] => 2310 )