สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15614' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14149,4682,4288,14147,22458,1153,21268,14153,4992,821,1626 Array ( [0] => 14149 [1] => 4682 [2] => 4288 [3] => 14147 [4] => 22458 [5] => 1153 [6] => 21268 [7] => 14153 [8] => 4992 [9] => 821 [10] => 1626 )