สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15614' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22458,1626,821,4682,4992,14153,14149,21268,14147,4288,1153 Array ( [0] => 22458 [1] => 1626 [2] => 821 [3] => 4682 [4] => 4992 [5] => 14153 [6] => 14149 [7] => 21268 [8] => 14147 [9] => 4288 [10] => 1153 )