สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15614' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,821,4992,14147,4288,14153,21268,4682,22458,1626,14149,1153 Array ( [0] => 821 [1] => 4992 [2] => 14147 [3] => 4288 [4] => 14153 [5] => 21268 [6] => 4682 [7] => 22458 [8] => 1626 [9] => 14149 [10] => 1153 )