สินค้าหมด

1,700 BAHT

- Size: Vertical 27 × horizontal 48 × gusset 16cm
- Material: Polyester
- Load-bearing 5.0kg

q select pid from dex_product where pid<>'15613' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23230,9953,8810,24077,15378,12106,10958,16829,10627,7023,18231,11180,11367,16755,16820,7878,7013,22779 Array ( [0] => 23230 [1] => 9953 [2] => 8810 [3] => 24077 [4] => 15378 [5] => 12106 [6] => 10958 [7] => 16829 [8] => 10627 [9] => 7023 [10] => 18231 [11] => 11180 [12] => 11367 [13] => 16755 [14] => 16820 [15] => 7878 [16] => 7013 [17] => 22779 )