สินค้าหมด

1,700 BAHT

- Size: Vertical 27 × horizontal 48 × gusset 16cm
- Material: Polyester
- Load-bearing 5.0kg

q select pid from dex_product where pid<>'15613' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11777,19716,8443,20082,8171,10274,10960,21467,4517,12107,17708,5297,8227,20925,10192,14022,22087,20614 Array ( [0] => 11777 [1] => 19716 [2] => 8443 [3] => 20082 [4] => 8171 [5] => 10274 [6] => 10960 [7] => 21467 [8] => 4517 [9] => 12107 [10] => 17708 [11] => 5297 [12] => 8227 [13] => 20925 [14] => 10192 [15] => 14022 [16] => 22087 [17] => 20614 )