สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15611' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15616,2310,11295,11952,11947,11301,11164,18184,11294,11950,11163,11297,11298,3091,11162,11291,11944,11302 Array ( [0] => 15616 [1] => 2310 [2] => 11295 [3] => 11952 [4] => 11947 [5] => 11301 [6] => 11164 [7] => 18184 [8] => 11294 [9] => 11950 [10] => 11163 [11] => 11297 [12] => 11298 [13] => 3091 [14] => 11162 [15] => 11291 [16] => 11944 [17] => 11302 )