สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15611' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11944,15616,11163,11952,2310,18184,11951,11301,14356,11290,3091,2308,11303,11297,2309,11162,9616,11950 Array ( [0] => 11944 [1] => 15616 [2] => 11163 [3] => 11952 [4] => 2310 [5] => 18184 [6] => 11951 [7] => 11301 [8] => 14356 [9] => 11290 [10] => 3091 [11] => 2308 [12] => 11303 [13] => 11297 [14] => 2309 [15] => 11162 [16] => 9616 [17] => 11950 )