สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15589' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5706,4233,15771,20996,6188,22882,23845,22749,10157,10290,3452,6313,1487,14556,18469,21605,5330,23847 Array ( [0] => 5706 [1] => 4233 [2] => 15771 [3] => 20996 [4] => 6188 [5] => 22882 [6] => 23845 [7] => 22749 [8] => 10157 [9] => 10290 [10] => 3452 [11] => 6313 [12] => 1487 [13] => 14556 [14] => 18469 [15] => 21605 [16] => 5330 [17] => 23847 )