สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15589' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13180,14562,2646,5629,22537,9365,4690,7457,21649,19151,7331,2611,22749,22303,22587,6296,20353,14530 Array ( [0] => 13180 [1] => 14562 [2] => 2646 [3] => 5629 [4] => 22537 [5] => 9365 [6] => 4690 [7] => 7457 [8] => 21649 [9] => 19151 [10] => 7331 [11] => 2611 [12] => 22749 [13] => 22303 [14] => 22587 [15] => 6296 [16] => 20353 [17] => 14530 )