สินค้าหมด

4,800 BAHT
6000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15587' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6458,19556,8325,8320,21022,11515,11426,6130,19088,11425,12991,22539,8315,22540,8323,22538,19561,8313 Array ( [0] => 6458 [1] => 19556 [2] => 8325 [3] => 8320 [4] => 21022 [5] => 11515 [6] => 11426 [7] => 6130 [8] => 19088 [9] => 11425 [10] => 12991 [11] => 22539 [12] => 8315 [13] => 22540 [14] => 8323 [15] => 22538 [16] => 19561 [17] => 8313 )