สินค้าหมด

4,800 BAHT
6000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15587' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8316,1503,19088,21022,19299,11425,8312,11515,8322,6130,6458,19560,8313,19556,8324,8323,22540,8318 Array ( [0] => 8316 [1] => 1503 [2] => 19088 [3] => 21022 [4] => 19299 [5] => 11425 [6] => 8312 [7] => 11515 [8] => 8322 [9] => 6130 [10] => 6458 [11] => 19560 [12] => 8313 [13] => 19556 [14] => 8324 [15] => 8323 [16] => 22540 [17] => 8318 )