มีสินค้า

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15586' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19287,21747,11054,18368,19295,11055,20067,16063,18990,18551,18983,21558,17517,18687,11059,17519,11062,19139 Array ( [0] => 19287 [1] => 21747 [2] => 11054 [3] => 18368 [4] => 19295 [5] => 11055 [6] => 20067 [7] => 16063 [8] => 18990 [9] => 18551 [10] => 18983 [11] => 21558 [12] => 17517 [13] => 18687 [14] => 11059 [15] => 17519 [16] => 11062 [17] => 19139 )