มีสินค้า

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15586' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11056,21558,11062,20055,17029,20056,18983,18990,11057,20899,11061,16062,18368,11052,13141,11054,11067,17027 Array ( [0] => 11056 [1] => 21558 [2] => 11062 [3] => 20055 [4] => 17029 [5] => 20056 [6] => 18983 [7] => 18990 [8] => 11057 [9] => 20899 [10] => 11061 [11] => 16062 [12] => 18368 [13] => 11052 [14] => 13141 [15] => 11054 [16] => 11067 [17] => 17027 )