สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15586' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18368,23570,15560,13141,11063,20899,19139,17029,19559,23590,19949,23587,11062,24647,15186,15909,20067,11055 Array ( [0] => 18368 [1] => 23570 [2] => 15560 [3] => 13141 [4] => 11063 [5] => 20899 [6] => 19139 [7] => 17029 [8] => 19559 [9] => 23590 [10] => 19949 [11] => 23587 [12] => 11062 [13] => 24647 [14] => 15186 [15] => 15909 [16] => 20067 [17] => 11055 )