สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15584' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15585,3064,9438,4255,9521,4781,1162,15904,19355,10906,2333,13004,4157,13000,5055,4130,4248,11714 Array ( [0] => 15585 [1] => 3064 [2] => 9438 [3] => 4255 [4] => 9521 [5] => 4781 [6] => 1162 [7] => 15904 [8] => 19355 [9] => 10906 [10] => 2333 [11] => 13004 [12] => 4157 [13] => 13000 [14] => 5055 [15] => 4130 [16] => 4248 [17] => 11714 )