สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15584' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1154,771,4252,4257,12039,3954,1160,9673,4330,1158,4117,3217,15583,6746,10906,20900,1167,15905 Array ( [0] => 1154 [1] => 771 [2] => 4252 [3] => 4257 [4] => 12039 [5] => 3954 [6] => 1160 [7] => 9673 [8] => 4330 [9] => 1158 [10] => 4117 [11] => 3217 [12] => 15583 [13] => 6746 [14] => 10906 [15] => 20900 [16] => 1167 [17] => 15905 )