สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15584' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9521,19124,20900,15585,3065,1164,1170,5185,4257,4128,773,12999,4130,2331,768,6746,15905,1167 Array ( [0] => 9521 [1] => 19124 [2] => 20900 [3] => 15585 [4] => 3065 [5] => 1164 [6] => 1170 [7] => 5185 [8] => 4257 [9] => 4128 [10] => 773 [11] => 12999 [12] => 4130 [13] => 2331 [14] => 768 [15] => 6746 [16] => 15905 [17] => 1167 )