สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15583' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14751,4248,5059,4127,4988,2332,11715,13000,6746,13004,3954,9673,4252,1169,4250,4330,1162,3590 Array ( [0] => 14751 [1] => 4248 [2] => 5059 [3] => 4127 [4] => 4988 [5] => 2332 [6] => 11715 [7] => 13000 [8] => 6746 [9] => 13004 [10] => 3954 [11] => 9673 [12] => 4252 [13] => 1169 [14] => 4250 [15] => 4330 [16] => 1162 [17] => 3590 )