สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15583' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4987,776,4257,9438,6746,1169,3957,1018,12999,2331,4116,24390,5060,4256,19359,4330,8965,11714 Array ( [0] => 4987 [1] => 776 [2] => 4257 [3] => 9438 [4] => 6746 [5] => 1169 [6] => 3957 [7] => 1018 [8] => 12999 [9] => 2331 [10] => 4116 [11] => 24390 [12] => 5060 [13] => 4256 [14] => 19359 [15] => 4330 [16] => 8965 [17] => 11714 )