สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15583' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9438,4255,13001,9268,4117,6746,1159,9105,1167,1165,8965,4329,11518,2332,4125,13000,4781,9834 Array ( [0] => 9438 [1] => 4255 [2] => 13001 [3] => 9268 [4] => 4117 [5] => 6746 [6] => 1159 [7] => 9105 [8] => 1167 [9] => 1165 [10] => 8965 [11] => 4329 [12] => 11518 [13] => 2332 [14] => 4125 [15] => 13000 [16] => 4781 [17] => 9834 )