สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15583' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,768,3954,13002,3065,1184,1020,9105,19355,4120,1170,22337,10906,10023,1159,9522,1164,1155,8824 Array ( [0] => 768 [1] => 3954 [2] => 13002 [3] => 3065 [4] => 1184 [5] => 1020 [6] => 9105 [7] => 19355 [8] => 4120 [9] => 1170 [10] => 22337 [11] => 10906 [12] => 10023 [13] => 1159 [14] => 9522 [15] => 1164 [16] => 1155 [17] => 8824 )