สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15583' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1155,6749,12039,13003,4251,5887,4260,4250,1158,4129,5060,775,4330,19355,3064,9438,1164,15584 Array ( [0] => 1155 [1] => 6749 [2] => 12039 [3] => 13003 [4] => 4251 [5] => 5887 [6] => 4260 [7] => 4250 [8] => 1158 [9] => 4129 [10] => 5060 [11] => 775 [12] => 4330 [13] => 19355 [14] => 3064 [15] => 9438 [16] => 1164 [17] => 15584 )