สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15582' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22548,3951,13644,227,11900,1090,7914,6100,11901,10319,3928,3591,23488,19481,3929,7913,13636,3869 Array ( [0] => 22548 [1] => 3951 [2] => 13644 [3] => 227 [4] => 11900 [5] => 1090 [6] => 7914 [7] => 6100 [8] => 11901 [9] => 10319 [10] => 3928 [11] => 3591 [12] => 23488 [13] => 19481 [14] => 3929 [15] => 7913 [16] => 13636 [17] => 3869 )