สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15582' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5050,1096,10004,14163,7918,4245,22548,3929,7915,1089,3950,11900,4338,1098,3951,1097,10344,6101 Array ( [0] => 5050 [1] => 1096 [2] => 10004 [3] => 14163 [4] => 7918 [5] => 4245 [6] => 22548 [7] => 3929 [8] => 7915 [9] => 1089 [10] => 3950 [11] => 11900 [12] => 4338 [13] => 1098 [14] => 3951 [15] => 1097 [16] => 10344 [17] => 6101 )