สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15582' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13644,8629,1099,23488,23687,1097,3933,7916,5531,3929,4246,6101,10344,11901,24343,9227,7915,8628 Array ( [0] => 13644 [1] => 8629 [2] => 1099 [3] => 23488 [4] => 23687 [5] => 1097 [6] => 3933 [7] => 7916 [8] => 5531 [9] => 3929 [10] => 4246 [11] => 6101 [12] => 10344 [13] => 11901 [14] => 24343 [15] => 9227 [16] => 7915 [17] => 8628 )