สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5257,492,5217,5627,19329,12487,4962,17495,6654,5907,13178,8404,19684,22050,123,22049,4347,19379 Array ( [0] => 5257 [1] => 492 [2] => 5217 [3] => 5627 [4] => 19329 [5] => 12487 [6] => 4962 [7] => 17495 [8] => 6654 [9] => 5907 [10] => 13178 [11] => 8404 [12] => 19684 [13] => 22050 [14] => 123 [15] => 22049 [16] => 4347 [17] => 19379 )