สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1586,18195,11985,6241,20998,2019,6572,22828,12965,7910,6561,21809,13671,22090,2434,14791,21923,2748 Array ( [0] => 1586 [1] => 18195 [2] => 11985 [3] => 6241 [4] => 20998 [5] => 2019 [6] => 6572 [7] => 22828 [8] => 12965 [9] => 7910 [10] => 6561 [11] => 21809 [12] => 13671 [13] => 22090 [14] => 2434 [15] => 14791 [16] => 21923 [17] => 2748 )