สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22189,3221,12776,9380,8405,11197,19756,1430,10528,18556,23307,4700,21564,17310,3043,20258,6073,21235 Array ( [0] => 22189 [1] => 3221 [2] => 12776 [3] => 9380 [4] => 8405 [5] => 11197 [6] => 19756 [7] => 1430 [8] => 10528 [9] => 18556 [10] => 23307 [11] => 4700 [12] => 21564 [13] => 17310 [14] => 3043 [15] => 20258 [16] => 6073 [17] => 21235 )