สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1495,7896,21335,19154,9770,22116,7903,9300,5675,21704,4540,6636,14605,9425,20354,7909,1591,5330 Array ( [0] => 1495 [1] => 7896 [2] => 21335 [3] => 19154 [4] => 9770 [5] => 22116 [6] => 7903 [7] => 9300 [8] => 5675 [9] => 21704 [10] => 4540 [11] => 6636 [12] => 14605 [13] => 9425 [14] => 20354 [15] => 7909 [16] => 1591 [17] => 5330 )