สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9972,24087,15721,22913,24739,17647,4223,7906,18620,1487,15568,22912,19055,15718,7834,6068,8386,23769 Array ( [0] => 9972 [1] => 24087 [2] => 15721 [3] => 22913 [4] => 24739 [5] => 17647 [6] => 4223 [7] => 7906 [8] => 18620 [9] => 1487 [10] => 15568 [11] => 22912 [12] => 19055 [13] => 15718 [14] => 7834 [15] => 6068 [16] => 8386 [17] => 23769 )