สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5419,7834,18464,16722,3507,16133,4010,16131,5918,16130,9765,16138,6074,19750,2387,19332,7165,12487 Array ( [0] => 5419 [1] => 7834 [2] => 18464 [3] => 16722 [4] => 3507 [5] => 16133 [6] => 4010 [7] => 16131 [8] => 5918 [9] => 16130 [10] => 9765 [11] => 16138 [12] => 6074 [13] => 19750 [14] => 2387 [15] => 19332 [16] => 7165 [17] => 12487 )