สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6467,18208,10759,22416,9752,4927,6475,10362,6075,10393,22197,6297,18415,506,2091,6059,6562,10042 Array ( [0] => 6467 [1] => 18208 [2] => 10759 [3] => 22416 [4] => 9752 [5] => 4927 [6] => 6475 [7] => 10362 [8] => 6075 [9] => 10393 [10] => 22197 [11] => 6297 [12] => 18415 [13] => 506 [14] => 2091 [15] => 6059 [16] => 6562 [17] => 10042 )