สินค้าหมด

1,700 BAHT
2100 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15579' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6849,6845,1173,9247,8600,7364,10543,9947,13100,14711,11446,5694,23526,12997,14667,22992,20051,23065 Array ( [0] => 6849 [1] => 6845 [2] => 1173 [3] => 9247 [4] => 8600 [5] => 7364 [6] => 10543 [7] => 9947 [8] => 13100 [9] => 14711 [10] => 11446 [11] => 5694 [12] => 23526 [13] => 12997 [14] => 14667 [15] => 22992 [16] => 20051 [17] => 23065 )