สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15578' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19514,19445,17536,11233,13479,13476,17539,17537,17538,15577,18366,13638,24379,23394,13474 Array ( [0] => 19514 [1] => 19445 [2] => 17536 [3] => 11233 [4] => 13479 [5] => 13476 [6] => 17539 [7] => 17537 [8] => 17538 [9] => 15577 [10] => 18366 [11] => 13638 [12] => 24379 [13] => 23394 [14] => 13474 )