สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15578' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18366,17537,17536,13474,23394,15577,13479,19514,13476,13638,17538,11233,17539,19445 Array ( [0] => 18366 [1] => 17537 [2] => 17536 [3] => 13474 [4] => 23394 [5] => 15577 [6] => 13479 [7] => 19514 [8] => 13476 [9] => 13638 [10] => 17538 [11] => 11233 [12] => 17539 [13] => 19445 )