สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18366,17536,13474,13476,19514,13638,17537,15578,17539,13479,11233,19445,17538 Array ( [0] => 18366 [1] => 17536 [2] => 13474 [3] => 13476 [4] => 19514 [5] => 13638 [6] => 17537 [7] => 15578 [8] => 17539 [9] => 13479 [10] => 11233 [11] => 19445 [12] => 17538 )