สินค้าหมด

320 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19445,17537,17539,13474,13638,11233,18366,17536,15578,13479,19514,13476,17538 Array ( [0] => 19445 [1] => 17537 [2] => 17539 [3] => 13474 [4] => 13638 [5] => 11233 [6] => 18366 [7] => 17536 [8] => 15578 [9] => 13479 [10] => 19514 [11] => 13476 [12] => 17538 )