สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17539,23394,17537,19445,18366,17536,13479,13474,19514,13638,13476,15578,17538,11233 Array ( [0] => 17539 [1] => 23394 [2] => 17537 [3] => 19445 [4] => 18366 [5] => 17536 [6] => 13479 [7] => 13474 [8] => 19514 [9] => 13638 [10] => 13476 [11] => 15578 [12] => 17538 [13] => 11233 )