สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13479,13638,19445,13474,17537,15578,17539,17538,11233,17536,19514,23394,18366,24379,13476 Array ( [0] => 13479 [1] => 13638 [2] => 19445 [3] => 13474 [4] => 17537 [5] => 15578 [6] => 17539 [7] => 17538 [8] => 11233 [9] => 17536 [10] => 19514 [11] => 23394 [12] => 18366 [13] => 24379 [14] => 13476 )