สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18366,13479,11233,23394,17538,19445,19514,15578,13476,17537,17536,17539,13474,13638 Array ( [0] => 18366 [1] => 13479 [2] => 11233 [3] => 23394 [4] => 17538 [5] => 19445 [6] => 19514 [7] => 15578 [8] => 13476 [9] => 17537 [10] => 17536 [11] => 17539 [12] => 13474 [13] => 13638 )