สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23394,24379,15578,17539,11233,17538,13474,13638,19445,17536,13476,17537,13479,18366 Array ( [0] => 23394 [1] => 24379 [2] => 15578 [3] => 17539 [4] => 11233 [5] => 17538 [6] => 13474 [7] => 13638 [8] => 19445 [9] => 17536 [10] => 13476 [11] => 17537 [12] => 13479 [13] => 18366 )