พรีออเดอร์

.

2,900 BAHT
3400 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'15547' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1369,14546,1375,1371,10718,23606,1364,1306,1690,1370,1366,22414,1362,24510,22413,1361,21791,1373 Array ( [0] => 1369 [1] => 14546 [2] => 1375 [3] => 1371 [4] => 10718 [5] => 23606 [6] => 1364 [7] => 1306 [8] => 1690 [9] => 1370 [10] => 1366 [11] => 22414 [12] => 1362 [13] => 24510 [14] => 22413 [15] => 1361 [16] => 21791 [17] => 1373 )