พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'15546' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1361,1372,15547,1369,3256,1371,22754,10718,25086,24510,23881,21791,1306,1368,24527,1376,1366,22414 Array ( [0] => 1361 [1] => 1372 [2] => 15547 [3] => 1369 [4] => 3256 [5] => 1371 [6] => 22754 [7] => 10718 [8] => 25086 [9] => 24510 [10] => 23881 [11] => 21791 [12] => 1306 [13] => 1368 [14] => 24527 [15] => 1376 [16] => 1366 [17] => 22414 )