พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'15546' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1363,15547,1362,19065,22754,1690,14546,1366,1367,1372,1373,21791,1368,1369,8274,22409,3256,13733 Array ( [0] => 1363 [1] => 15547 [2] => 1362 [3] => 19065 [4] => 22754 [5] => 1690 [6] => 14546 [7] => 1366 [8] => 1367 [9] => 1372 [10] => 1373 [11] => 21791 [12] => 1368 [13] => 1369 [14] => 8274 [15] => 22409 [16] => 3256 [17] => 13733 )