พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'15546' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1376,13733,1370,15547,15548,22409,23422,10718,1373,1374,1365,21793,1306,13718,19532,19065,1372,23427 Array ( [0] => 1376 [1] => 13733 [2] => 1370 [3] => 15547 [4] => 15548 [5] => 22409 [6] => 23422 [7] => 10718 [8] => 1373 [9] => 1374 [10] => 1365 [11] => 21793 [12] => 1306 [13] => 13718 [14] => 19532 [15] => 19065 [16] => 1372 [17] => 23427 )