พรีออเดอร์

.

2,400 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'15546' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24510,23606,23410,19065,1369,14674,1376,23427,1361,1372,22409,22413,1367,1375,19532,15547,1306,1368 Array ( [0] => 24510 [1] => 23606 [2] => 23410 [3] => 19065 [4] => 1369 [5] => 14674 [6] => 1376 [7] => 23427 [8] => 1361 [9] => 1372 [10] => 22409 [11] => 22413 [12] => 1367 [13] => 1375 [14] => 19532 [15] => 15547 [16] => 1306 [17] => 1368 )