พรีออเดอร์

.

950 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

First album release of popular vocal actor Kenichi Suzumura ("MS Gundam Seed Destiny", "D.Gray-man").

q select pid from dex_product where pid<>'1530' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6958,19339,7347,21969,14160,7911,1571,23339,9771,23846,5806,22071,21335,5779,14788,6472,13182,2951 Array ( [0] => 6958 [1] => 19339 [2] => 7347 [3] => 21969 [4] => 14160 [5] => 7911 [6] => 1571 [7] => 23339 [8] => 9771 [9] => 23846 [10] => 5806 [11] => 22071 [12] => 21335 [13] => 5779 [14] => 14788 [15] => 6472 [16] => 13182 [17] => 2951 )