พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

CONNECT (Mitsuo Iwata and Suzumura Kenichi) second mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'1528' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23426,23111,5698,19702,21332,11218,2610,3909,9141,1545,10582,13237,1496,6792,10024,24124,15718,260 Array ( [0] => 23426 [1] => 23111 [2] => 5698 [3] => 19702 [4] => 21332 [5] => 11218 [6] => 2610 [7] => 3909 [8] => 9141 [9] => 1545 [10] => 10582 [11] => 13237 [12] => 1496 [13] => 6792 [14] => 10024 [15] => 24124 [16] => 15718 [17] => 260 )