พรีออเดอร์

.

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Second album release from Kenichi Suzumura featuring tracks "in my space," "Tsuki to Stove," and more for 12 tracks total. Limited edition includes a bonus DVD with music video. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1527' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20298,2469,10992,22094,6795,19503,23615,19087,19090,3881,23852,17415,6789,5263,23288,5658,3192,10679 Array ( [0] => 20298 [1] => 2469 [2] => 10992 [3] => 22094 [4] => 6795 [5] => 19503 [6] => 23615 [7] => 19087 [8] => 19090 [9] => 3881 [10] => 23852 [11] => 17415 [12] => 6789 [13] => 5263 [14] => 23288 [15] => 5658 [16] => 3192 [17] => 10679 )