พรีออเดอร์

.

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Second album release from Kenichi Suzumura featuring tracks "in my space," "Tsuki to Stove," and more for 12 tracks total. Limited edition includes a bonus DVD with music video. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1527' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2971,24514,22683,9213,6454,6731,20955,11261,8642,7059,7218,4180,1402,5244,9165,6576,9175,15889 Array ( [0] => 2971 [1] => 24514 [2] => 22683 [3] => 9213 [4] => 6454 [5] => 6731 [6] => 20955 [7] => 11261 [8] => 8642 [9] => 7059 [10] => 7218 [11] => 4180 [12] => 1402 [13] => 5244 [14] => 9165 [15] => 6576 [16] => 9175 [17] => 15889 )