พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1525' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3622,23097,14452,23307,14344,24317,9777,9813,24705,21402,23743,12457,24282,21880,2867,19684,262,23428 Array ( [0] => 3622 [1] => 23097 [2] => 14452 [3] => 23307 [4] => 14344 [5] => 24317 [6] => 9777 [7] => 9813 [8] => 24705 [9] => 21402 [10] => 23743 [11] => 12457 [12] => 24282 [13] => 21880 [14] => 2867 [15] => 19684 [16] => 262 [17] => 23428 )