พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2690,4832,24621,5749,23510,2746,3824,5676,9972,4217,19662,18511,22876,22115,9330,20289,20297,19379 Array ( [0] => 2690 [1] => 4832 [2] => 24621 [3] => 5749 [4] => 23510 [5] => 2746 [6] => 3824 [7] => 5676 [8] => 9972 [9] => 4217 [10] => 19662 [11] => 18511 [12] => 22876 [13] => 22115 [14] => 9330 [15] => 20289 [16] => 20297 [17] => 19379 )