พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23642,6262,17836,22067,6426,4270,3347,10455,14612,10778,5181,14608,9761,3288,2852,23633,2666,22600 Array ( [0] => 23642 [1] => 6262 [2] => 17836 [3] => 22067 [4] => 6426 [5] => 4270 [6] => 3347 [7] => 10455 [8] => 14612 [9] => 10778 [10] => 5181 [11] => 14608 [12] => 9761 [13] => 3288 [14] => 2852 [15] => 23633 [16] => 2666 [17] => 22600 )