พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2888,5174,21238,3648,9376,4575,2609,20987,2753,3382,3658,23709,9931,23552,22772,21926,4217,22146 Array ( [0] => 2888 [1] => 5174 [2] => 21238 [3] => 3648 [4] => 9376 [5] => 4575 [6] => 2609 [7] => 20987 [8] => 2753 [9] => 3382 [10] => 3658 [11] => 23709 [12] => 9931 [13] => 23552 [14] => 22772 [15] => 21926 [16] => 4217 [17] => 22146 )