พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21604,1522,14638,2392,5631,22123,24519,10884,23707,14119,18208,6584,11206,2709,10707,22047,3180,11999 Array ( [0] => 21604 [1] => 1522 [2] => 14638 [3] => 2392 [4] => 5631 [5] => 22123 [6] => 24519 [7] => 10884 [8] => 23707 [9] => 14119 [10] => 18208 [11] => 6584 [12] => 11206 [13] => 2709 [14] => 10707 [15] => 22047 [16] => 3180 [17] => 11999 )