พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17837,4051,9925,20908,6297,22194,23766,21239,20796,3889,22591,20117,6475,22755,20121,2738,6132,19700 Array ( [0] => 17837 [1] => 4051 [2] => 9925 [3] => 20908 [4] => 6297 [5] => 22194 [6] => 23766 [7] => 21239 [8] => 20796 [9] => 3889 [10] => 22591 [11] => 20117 [12] => 6475 [13] => 22755 [14] => 20121 [15] => 2738 [16] => 6132 [17] => 19700 )