พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,478,21459,13378,1484,12978,7777,16115,22981,19051,8938,19754,21621,18467,21909,8943,9376,22599,18222 Array ( [0] => 478 [1] => 21459 [2] => 13378 [3] => 1484 [4] => 12978 [5] => 7777 [6] => 16115 [7] => 22981 [8] => 19051 [9] => 8938 [10] => 19754 [11] => 21621 [12] => 18467 [13] => 21909 [14] => 8943 [15] => 9376 [16] => 22599 [17] => 18222 )