พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24333,18912,19086,22888,5180,19083,2857,1346,3189,23550,5620,21792,4690,22188,19329,7152,6633,24665 Array ( [0] => 24333 [1] => 18912 [2] => 19086 [3] => 22888 [4] => 5180 [5] => 19083 [6] => 2857 [7] => 1346 [8] => 3189 [9] => 23550 [10] => 5620 [11] => 21792 [12] => 4690 [13] => 22188 [14] => 19329 [15] => 7152 [16] => 6633 [17] => 24665 )