พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3649,19083,13734,20972,24765,21024,6639,8976,2753,25202,19025,9242,23365,5051,9366,20906,24147,3651 Array ( [0] => 3649 [1] => 19083 [2] => 13734 [3] => 20972 [4] => 24765 [5] => 21024 [6] => 6639 [7] => 8976 [8] => 2753 [9] => 25202 [10] => 19025 [11] => 9242 [12] => 23365 [13] => 5051 [14] => 9366 [15] => 20906 [16] => 24147 [17] => 3651 )