พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22166,6645,8285,3910,21705,15961,3941,22715,20950,5259,11238,9274,21738,18556,20993,22182,9382,5780 Array ( [0] => 22166 [1] => 6645 [2] => 8285 [3] => 3910 [4] => 21705 [5] => 15961 [6] => 3941 [7] => 22715 [8] => 20950 [9] => 5259 [10] => 11238 [11] => 9274 [12] => 21738 [13] => 18556 [14] => 20993 [15] => 22182 [16] => 9382 [17] => 5780 )